کپی لفت چیست؟ اینبار از زبان ریچارد استالمن

سایر دسامبر 2013 23

ریچارد استالمن خالق گنو و پدر نرم افزار های آزاد و بزرگترین هکر قرن و نویسنده مجوز کپی لفت است. اینبار از زبان نویسنده ای مجوز یعنی ریچارد استالمن بشنویم که کپی لفت یعنی چی؟

دانلود فیلم
لینک دانلود6 مگابایت